Adatvédelmi nyilatkozat

A Balázs-Diák Kft. - továbbiakban: szolgáltató - http://idoctum.hu domainnéven elérhető honlapjának - továbbiakban: honlap - célja a szolgáltató által forgalmazott termékek interneten történő népszerűsítése, bemutatása, értékesítése és igény esetén a vásárlók részére történő szállítás. A Balázs-Diák Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket Önök, mint látogatók önkéntesen rendelkezésre bocsátanak. Adatgyűjtésre - kizárólag a tevékenységéhez kapcsolódóan - azonosításhoz szükséges adatokkal kitöltött megrendelőlap, valamint a hírlevelet igénylő felek részéről, a hírlevél megküldéséhez szükséges azonosító adatok önkéntes megadása alapján kerül sor. Az adatkezelés a fenti célokból kizárólag törvényes keretek között, a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.

A Balázs-Diák Kft. tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

A rögzített adatokat a Balázs-Diák Kft. törli nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti hibásan rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy - a jogszabályban meghatározott kivételekkel - annak törlését. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levélben (Balázs-Diák Kft. 1043 Budapest, Csányi László u. 34.), vagy email-ben (info@idoctum.com).

Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Balázs-Diák Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja, illetve kérdéseivel, észrevételeivel az alábbi elérhetőségeken fordulhat szolgáltatóhoz:
Levelezési cím: Balázs-Diák Kft. 1043 Budapest, Csányi László u. 34.
Email: info@idoctum.com
Telefon: +36 1 266-5140, +36 1 266-5226, + 36 1 266-4644
Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel forduljon bizalommal kollégánkhoz.

Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az internetes oldalakra, amelyeket erről honlapról érhetnek el.

Megállapodás

A weboldal látogatásával (http://idoctum.hu) Ön beleegyezik az alábbi Feltételek és kikötésekbe amely jogi megállapodást (továbbiakban Megállapodás) jelentenek Ön és a Balázs-Diák Kft., 1043 Budapest, Csányi László utca 34. (továbbiakban Balázs-Diák Kft.) A „felhasználó” azt a személyt jelöli aki használja, látogatja a http://idoctum.hu- ot. A Balázs-Diák Kft.-nek jogában áll ezt a megállapodást bármikor módosítani, előzetes bejentés nélkül. Ezért kérem látogassa meg a http://idoctum.hu –ot a Megállapodás érvényes változatáért. A http://idoctum.hu további használata a fenti feltételek visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

Szerzői Jogvédelem

A http://idoctum.hu –n megtalálható tartalom és a tartalom megjelenítésének módja, úgy mint a szöveg, grafika, logó, ikonok, képek, hanganyagok, letölthető anyagok és szoftverek a Balázs-Diák Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Balázs-Diák Kft. birtokolja a szerzői jogokat, kereskedelmi titkokat, szabványokat és egyéb tulajdonjogokat. A Szerzői Jogvédelem alatt álló tartalmat újrafelhasználni a Balázs-Diák Kft. előzetes engedélye nélkül tilos. A felhasználó nem jogosult szétszedni, visszafejteni vagy másképpen felderíteni a forráskódját a http://idoctum.hu –nak és az ott található szoftvereknek és tartalomnak.

Kártalanítás

A felhasználó vállalja, hogy megóvja és kártalanítja a Balázs-Diák Kft.-t és annak igazgatóit, vezető tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit vagy egyéb szolgáltatóját, eladóját vagy vevőjét minden veszteségtől, kiadástól, kártól és költségektől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is amely abból fakad, hogy a felhasználó vagy a felhasználóval kapcsolatban álló bármely személy megsérti a http://idoctum.hu –val fennálló Megállapodást, beleértve ebbe a felhasználó vagy bármely leányvallalat általi használatot.